Zobacz jakie tematy pojawią się podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Malborka

  • 21.10.2021, 08:55 (aktualizacja 21.10.2021, 09:06)
  • Źródło: Urząd Miasta Malborka
Zobacz jakie tematy pojawią się podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Malborka K. De Guzman
Urząd Miasta Malborka informuje o XXXVIII sesji Rady Miasta Malborka w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta, Pl. Słowiański 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.

4. Sprawozdanie z działalności spółek za 2020 rok, których organem założycielskim jest miasto Malbork.

5. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście. Informacja dotycząca ilości oraz tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców w 2020 roku i I półroczu 2021 r. oraz informacja o udzielonych w 2020 r. dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla mieszkańców, informacja o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Miejskiego Konserwatora Zabytków.

6. Monitoring Miasta – ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

7. Ocena oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście.

8. Informacja na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Stopień realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2021 r. 10. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej za 2020 r.

11. Analiza komunalnych zasobów mieszkaniowych. Informacja o realizacji Uchwały Rady Miasta Malborka Nr XXXII/329/2017 w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017 – 2020.

12. Administrowanie budynkami komunalnymi pod kątem zmniejszania zadłużeń, potrzeby remontowe zapotrzebowanie na lokale komunalne i socjalne – polityka mieszkaniowa w mieście.

13. Wierzytelności i zobowiązania wobec miasta – skuteczność windykacji.

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2020/2021.

15. Zapytania i interpelacje radnych.

16. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;

b) w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka, ref. dyr OSiR Piotr Sadowski;

c) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania, oraz rozliczania tych dotacji, ref. Dyrektor OSiR Piotr Sadowski;

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka w strefie płatnego parkowania, ref. Tomasz Farysej Komendant Straży Miejskiej;

e) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – X zmiana, ref. M.Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana, ref. M.Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;

g) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, ref. K. Kostrzewa – Rzoska nacz. wydz. RGP;

h) w sprawie nadania nazwy ulicy w Malborku, ref. K. Kostrzewa – Rzoska nacz. wydz. RGP;

i) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref R. Klejnowski w/z nacz. wydz. GKO;

j) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ref R. Klejnowski w/z nacz. wydz. GKO;

k) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Malbork do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork-Sztum, ref.Monika Sasin nacz.wydz. Projektów Rozwojowych;

l) w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy zatoczek autobusowych na drodze krajowej 55, ref. przewodniczący Kom. SWiP Adam Ilarz;

m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. przewodniczący Kom. SWiP Adam Ilarz;

n) w sprawie nadania Miastu Malbork patronatu Najświętszej Maryi Panny, ref. w imieniu grupy radnych Kazimierz Pietkiewicz.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

18. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

19. Komunikaty i wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:

Komisja OKS – 26.10.2021 r. godz. 11.30 sala 119

Komisja GKM – 26.10.2021 r. godz. 12.30 sala 119

Komisja Fin. i RM – 26.10.2021 r. godz. 13.30 sala 119

Komisja SPS – 27.10.2021 r. godz. 11.00 sala 119

Źródło: Urząd Miasta Malborka

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe