Od 10 kwietnia można składać wnioski w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego 2020

 • 09.04.2019, 13:03 (aktualizacja 02.05.2019, 08:45)
 • Urząd Miasta Malborka
Od 10 kwietnia można składać wnioski w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 Urząd Miasta Malborka
Od 10 do 30 kwietnia 2019 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2020. Tradycyjnie budżet został podzielony na projekty małe i duże. Burmistrz Miasta Malborka na Budżet Obywatelski 2020 przekazał 500 tys. zł co przekłada się na 25 tys. zł na projekty małe i 100 tys. zł na projekty duże.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym Uchwałą Rady Miasta Malborka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka, składanie wniosków na realizację BO 2020 r. ustalono na marzec i kwiecień 2019 r. Procedura nie może się jednak rozpocząć wcześniej niż z datą wejścia w życie Uchwały, czyli po upływie czternastu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwałę ogłoszono 26 marca br., wnioski można więc będzie składać od 10 do 30 kwietnia 2019 r. Wspomniana Uchwała przewiduje również znaczące zmiany dotyczące wieku osób biorących udział w konsultacjach i trybu składania wniosków. Od tej edycji uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy miasta Malborka, niezależnie od wieku. Drugą zmianą jest zniesienie obowiązku dołączania list poparcia. Wnioskodawca może to uczynić samodzielnie. Formularz dostępny będzie w formie elektronicznej na platformie https://malbork.budzet-obywatelski.org/  do wypełnienia bezpośrednio na platformie lub w formie pliku do pobrania i edycji wydruku oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta  (BOI),  mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Miasta Malborka. Wypełnione tradycyjnie (papierowo) formularze należy dostarczyć osobiście do BOI lub korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, z dopiskiem „Budżet Obywatelski". 

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Malborka w ramach posiadanych środków.

Co można sfinansować?

W ramach budżetu obywatelskiego można będzie sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
 • działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
 • Jak złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego?
 • Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Malborka.

  Zgłaszany projekt może dotyczyć działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności projekty takie jak:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
 • działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
 • Miejsce realizacji projektu dotyczyć może jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu miasta Malborka (z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności prywatnej, własności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane propozycje, które:

 • po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu,
 • przekraczające ograniczenia wartości projektów „Dużych” określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Malborka,
 • stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową miasta, uchwałą w sprawie ustalenia budżetu miasta oraz jej zmianami itp.,
 • dotyczą remontu, budowy, przebudowy lub zakupu wyposażenia do spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
 • Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka dostępny będzie:

 • w formie elektronicznej na dedykowanej platformie internetowej:
 • do wypełnienia bezpośrednio na platformie,
 • w formie pliku do pobrania, edycji i wydruku
 • w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Do skutecznego złożenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego wystarczy podpis jednej osoby - projektodawcy.

  W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania formularzy możliwe będą konsultacje z członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka zwany dalej „Zespołem”.

 • W skład Zespołu wchodzą głównie przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta Malborka.
 • W skład Zespołu mogą wchodzić Radni Miasta Malborka – maksymalnie 3 osoby.
 • Wypełnione tradycyjnie (papierowo) formularze należy dostarczyć:

 • osobiście do punktu Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta lub
 • korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.
 • Jak złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego?
 • Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Malborka.

  Zgłaszany projekt może dotyczyć działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności projekty takie jak:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
 • działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
 • Miejsce realizacji projektu dotyczyć może jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu miasta Malborka (z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności prywatnej, własności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane propozycje, które:

 • po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu,
 • przekraczające ograniczenia wartości projektów „Dużych” określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Malborka,
 • stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową miasta, uchwałą w sprawie ustalenia budżetu miasta oraz jej zmianami itp.,
 • dotyczą remontu, budowy, przebudowy lub zakupu wyposażenia do spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
 • Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka dostępny będzie:

 • w formie elektronicznej na dedykowanej platformie internetowej:
 • do wypełnienia bezpośrednio na platformie,
 • w formie pliku do pobrania, edycji i wydruku
 • w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Do skutecznego złożenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego wystarczy podpis jednej osoby - projektodawcy.

  W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania formularzy możliwe będą konsultacje z członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka zwany dalej „Zespołem”.

 • W skład Zespołu wchodzą głównie przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta Malborka.
 • W skład Zespołu mogą wchodzić Radni Miasta Malborka – maksymalnie 3 osoby.
 • Wypełnione tradycyjnie (papierowo) formularze należy dostarczyć:

 • osobiście do punktu Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta lub
 • korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Źródło:Urząd Miasta Malborka https://malbork.budzet-obywatelski.org 
Urząd Miasta Malborka
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe