Diagnostyka chorób oczu w Poznaniu - eretina.pl

Poznań 60-189
ul. Złotowska 17

Od 2007 roku przez dr n. med. Jadwigę Bednarczyk-Meller prowadzona jest pracownia elektrofizjologii narządów wzroku. Poznań to miasto, w którym placówka ma swoją siedzibę. W pracowni wykonywane są badania elektrofizjologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci.