Fundacja Upamiętniająca Żydów

Poznań 61-896
Towarowa 35

Jesteśmy organizacją non-profit, której celem jest budowanie mostów pokoju i zrozumienia. Zbudowaliśmy nas na dwóch podstawowych przekonaniach: 1) że chrześcijaństwo i judaizm mają wspólne dziedzictwo duchowe, 2) moralne wytyczne Tory i Ewangelii wiążą zarówno wyznawców Jezusa, jak i braci i siostry. Zobacz Fundacja Upamiętniająca Żydów